Tắn tưởi nghĩa là gì?

Nhiều bạn tìm kiếm từ khóa “Tắn tưởi nghĩa là gì ?”, tuy nhiên hầu hết các quả trả lại không như mong đợi. Lý do là vì sao? Ý nghĩa thật sự của từ “Tắn tưởi là gì ?”. Cùng loptiengtrungtaivinh.edu.vn tìm hiểu lý do trong bài viết.

Tắn tưởi nghĩa là gì?
Tắn tưởi nghĩa là gì?

Để hiểu từ “tắn tưởi là j”, các bạn phải hiểu “tắn là gì?”, “tưởi là gì?”

Tắn nghĩa là gì?

Tắn là từ trong tiếng Nôm chứ không phải tiếng Hán Việt, vì vậy theo các từ điển hiện tại hầu như không có lưu thông tin này.

Tắn đi một mình nó không có nghĩa gì cả, thường sẽ kết hợp cùng với từ “tươi” để ra từ “tươi tắn“, lúc này nó mới có nghĩa chỉ trạng thái xinh đẹp hoặc cảm thấy mới mẻ trong người.

Tắn nghĩa là gì?
Tắn nghĩa là gì?

Tưởi nghĩa là gì?

Cũng tương tự từ Tắn, từ Tưởi là từ trong tiếng Nôm chứ không phải tiếng Hán Việt, vì vậy theo các từ điển hiện tại hầu như không có lưu thông tin này.

Tưởi đi một mình nó không có nghĩa gì cả, thường sẽ kết hợp cùng với từ “tất“, “tức” để ra từ “tất tưởi“, “tức tưởi” , lúc này nó mới có nghĩa chỉ trạng thái tức giận của một người.

Tưởi nghĩa là gì?
Tưởi nghĩa là gì?

Tắn tưởi nghĩa là gì?

Tắn tưởi thực sự không có nghĩa gì kể cả trong từ điển từ Nôm hay từ Hán Việt, thực chất từ “tắn tưởi” là một cách nói lóng của từ “Tất tưởi” hay từ “tức tưởi” mà thôi. Bạn có hiểu ý tôi nói không?

Tắn tưởi nghĩa là chỉ sự tức giận, oan ức khi bị ai đó trách.


Hy vọng qua lời giải thích trên, đã giúp các bạn hiểu hơn ý nghĩa “tắn tưởi là gì“! Chúc các bạn học tốt!

Back to top button