Blog

Số bút lục là gì ? Cách đánh bút lục theo thông tư 04

Số bút lục có thể là một khái niệm xa lạ đối với hầu hết mọi người nhưng lại rất quen thuộc đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và đặc biệt là trong mảng tố tụng. Vậy Số bút lục là gì ? Cách đánh bút lục theo thông tư 04. Hãy cùng loptiengtrungtaivinh.edu.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !

Số bút lục là gì ? Cách đánh bút lục theo thông tư 04

Số bút lục là gì ?

Bút mục lục là các trang tài liệu của một hồ sơ vụ án được đánh số gần giống như mục lục trong một cuốn sách.

Cách đánh bút lục

Cách đánh bút lục được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm Pháp Luật.

Số bút lục là gì ?
Số bút lục là gì ?

Quy định và hướng dẫn đánh bút lục hồ sơ

Theo thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp về Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự tại Điều 30 khoản 2 điểm a quy định về cách đánh số bút lục như sau :

Quy định và hướng dẫn đánh bút lục hồ sơ
Quy định và hướng dẫn đánh bút lục hồ sơ

Các bút lục được đánh số theo phương pháp tịnh tiến về số và thứ tự từng tờ tài liệu có trong hồ sơ. Bút lục được đánh số một lần. Số bút lục được đánh vào góc phải, phía trên, mặt trước của từng tờ tài liệu. Mỗi tờ tài liệu được đánh một số bút lục (riêng quyết định thi hành án, bản án, quyết định chỉ đánh một bút lục; trường hợp có nhiều bản án, quyết định thì mỗi bản án, quyết định đánh một số bút lục). Việc đánh số bút lục được thực hiện ngay sau khi thiết lập hoặc tiếp nhận tài liệu, theo trình tự thời gian tiếp nhận. Trường hợp tại một thời điểm tiếp nhận nhiều tài liệu thì đánh số bút lục theo thứ tự thời gian ban hành tài liệu.

Giải thích khái niệm November Dump là gì ? Cách sử dụng November Dump !

Thông tư 04 về đóng dấu bút lục

Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ngày 19/10/2018 số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (TTLT số 04/2018) Nó được tạo ra để thay thế 05/2005 và cung cấp các hướng dẫn cụ thể về thời điểm và cách thức đánh dấu bút trong quá trình kiểm tra. Thu thập, tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra. Vì vậy, ở góc dưới bên phải của mỗi trang biên bản đều có bút lục của Viện kiểm sát (bút lục không được đánh số).

Cơ quan nào có thẩm quyền đánh dấu bút lục

Trong lĩnh vực dân sự : Cơ quan thi hành án dân sự cụ thể là chấp hành viên.

Cơ quan nào có thẩm quyền đánh dấu bút lục
Cơ quan nào có thẩm quyền đánh dấu bút lục

Trong lĩnh vực hình sự :

  • Cơ quan điều tra: Cơ quan điều tra đóng dấu bút lục  của cơ quan điều tra và ghi số bút lục trên những tài liệu tố tụng cơ quan điều tra ban hành và hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra ban hành. Điều tra viên tiếp nhận, thu thập tài liệu trong giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc điều tra vụ án, chuyển tài liệu sang cơ quan tố tụng và ở đây là Viện Kiểm Sát
  • Viện kiểm sát: Kiểm sát viên đóng dấu bút lục của Viện kiểm sát vào các văn bản, tài liệu tố tụng do Viện kiểm sát ban hành, ghi số biên bản và số thứ tự của cơ quan điều tra. Hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát thu thập trong giai đoạn truy tố và được tiếp nhận cho đến khi kết thúc giai đoạn truy tố, hồ sơ vụ án được chuyển cho Tòa án xét xử.
  • Tòa án: Tòa án đóng dấu bút lục của Tòa án vào các văn bản tố tụng, tài liệu vụ án do Tòa án ban hành, sau số biên bản ghi số thứ tự của Viện kiểm sát và những tài liệu do Tòa án ban hành, thu thập, tiếp nhận trong giai đoạn xét xử và sau xét xử.

Mẫu bút lục hồ sơ

Quy định tại thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp về Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự tại Phụ lục II về mẫu bút lục hồ sơ :

Mẫu bút lục hồ sơ
Mẫu bút lục hồ sơ
  • Dấu bút lục hình elip; kích thước 15 mm x 20 mm;
  • Giữa 2 vòng của hình elip nếu là Cục thi hành án dân sự thì khắc: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH (hoặc CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ…); nếu là Chi cục thi hành án thì khắc CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN…, TỈNH… (hoặc CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN…, THÀNH PHỐ…)

Ví dụ:

  • CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NINH BÌNH
  • CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN KHÁNH, NINH BÌNH

Video Số bút lục là gì ? Cách đánh bút lục theo thông tư 04

Andrew White

Hello, I'm Andrew White, specializing in production management and manufacturing processes. With a focus on efficiency and quality, I work to streamline operations and optimize production workflows.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button