Matrix Destiny Chart nghĩa là gì? Matrix Destiny Chart cách đọc

Matrix Destiny Chart là một hệ thống số học được sử dụng để phân tích tên đầy đủ và ngày sinh của một người. Nhờ vào các con số trong ma trận này, chúng ta có thể khám phá sâu hơn về tính cách, sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống của một người. Tuy nhiên, để hiểu và áp dụng Matrix Destiny Chart vào cuộc sống, bạn cần phải biết cách đọc và tính toán các con số trong nó.Hãy cùng loptiengtrungtaivinh.edu.vn tìm hiểu Matrix Destiny Chart nghĩa là gì? Matrix Destiny Chart cách đọc

Matrix Destiny Chart nghĩa là gì? Matrix Destiny Chart cách đọc
Matrix Destiny Chart nghĩa là gì? Matrix Destiny Chart cách đọc

I. Matrix Destiny Chart có là gì?


Matrix Destiny Chart có nghĩa là gì? Matrix Destiny Chart được xem là số định mệnh của bạn, là một yếu tố cần thiết nằm trong Nhân số học (Numerology), một chuyên môn nghiên cứu về các tác động sóng rung của các con số đến cuộc sống của chúng ta. Phương pháp này sử dụng công thức tính toán từ tên đầy đủ của một người để tạo ra một bảng số học được gọi là “Matrix Destiny Chart”. Bảng này gồm 9 ô vuông, mỗi ô tượng trưng cho một con số từ 1 đến 9, và các con số này được điền vào bảng theo một cách cụ thể.

Mỗi người có một Matrix Destiny Chart riêng, dựa trên tên đầy đủ của họ. Bảng này được cho là cho phép khám phá các yếu tố định mệnh, khả năng và sự nghiệp của một người dựa trên các số học được tính toán từ tên của họ. Theo Nhân số học, mỗi số có một ý nghĩa đặc biệt và ảnh hưởng đến tính cách và cuộc sống của con người.

Matrix Destiny Chart có là gì?
Matrix Destiny Chart có là gì?

II. Matrix Destiny Chart kiếp trước


Theo Nhân số học, Matrix Destiny Chart không phải là một công cụ để khám phá kiếp trước hay kết nối với thế giới siêu nhiên. Nó là một phương pháp để khám phá các yếu tố định mệnh, khả năng và sự nghiệp của một người dựa trên các số học được tính toán từ tên của họ.

III. Lợi ích Matrix Destiny Chart


Matrix Destiny Chart có thể mang lại nhiều lợi ích cho con người. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Matrix Destiny Chart:

 • Khám phá bản thân: Matrix Destiny Chart có thể giúp bạn khám phá các yếu tố định mệnh, khả năng và sự nghiệp của mình dựa trên các số học được tính toán từ tên đầy đủ của bạn. Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, về các mặt tính cách và định hướng trong cuộc sống.
 • Phát triển bản thân: Matrix Destiny Chart cũng giúp bạn tìm hiểu những ưu điểm của mình để khai thác và phát triển tốt hơn. Việc khám phá các tài năng, sở trường của mình giúp bạn tự tin hơn và phát triển bản thân tốt hơn trong công việc và cuộc sống.
 • Lựa chọn nghề nghiệp: Matrix Destiny Chart cũng có thể giúp bạn chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với tính cách và khả năng của mình. Việc hiểu rõ hơn về bản thân giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình và có khả năng thành công hơn trong công việc.
 • Hỗ trợ trong quan hệ: Matrix Destiny Chart có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tính cách của người khác và cách tương tác với họ tốt hơn. Việc hiểu rõ hơn về tính cách và khả năng của mình cũng giúp bạn quan tâm đến người khác và thiết lập quan hệ tốt hơn với họ.
 • Tìm kiếm định hướng: Matrix Destiny Chart cũng có thể giúp bạn tìm kiếm định hướng trong cuộc sống. Việc hiểu rõ hơn về bản thân và các yếu tố định mệnh giúp bạn tìm ra mục tiêu và hướng đi phù hợp với mình, giúp bạn sống một cuộc sống ý nghĩa và thành công hơn.
Lợi ích Matrix Destiny Chart
Lợi ích Matrix Destiny Chart

IV. Matrix Destiny Chart cách đọc


Matrix Destiny Chart là một bảng các con số từ 1 đến 9, bố cục ma trận 3×3 theo một thứ tự nhất định. Mỗi con số trong ma trận đều mang một ý nghĩa là tượng trưng một khía cạnh của bản thân.

Mỗi con số trong Matrix Destiny Chart có ý nghĩa và ảnh hưởng đến tính cách, cuộc sống và sự nghiệp của một người. Sau đây là ý nghĩa của từng con số trong Matrix Destiny Chart:

 • Con số Nhân cách (Personality Number): Đại diện cho cá tính, sự phấn khích, độc lập, tinh thần lãnh đạo, khát khao tự do và sự đổi mới.
 • Con số Bản tính (Soul Urge Number): Đại diện cho sự cảm xúc, khao khát tình yêu, cảm nhận nghệ thuật, sự nhạy cảm và tình cảm.
 • Con số Tình duyên (Heart’s Desire Number): Đại diện cho sự lãng mạn, khát khao tình yêu, sự cảm thông, sự sáng tạo và sự ăn nói giỏi.
 • Con số Địa vị (Destiny Number): Đại diện cho sự sáng tạo, kỷ luật, khả năng lãnh đạo, sự trách nhiệm, sự kiên nhẫn và sự thực tế.
 • Con số Đường đời (Life Path Number): Đại diện cho định hướng, sự thích ứng, khả năng giao tiếp, sự linh hoạt và sự đa dạng.
 • Con số Bổ trợ (Minor Expression Number): Đại diện cho khả năng giao tiếp, sự hợp tác, sự nhiệt tình và sự thấu hiểu.
 • Con số Gia đạo (Family Number): Đại diện cho sự phân tích, khả năng học hỏi, sự tinh tế và sự thấu hiểu.
 • Con số Kết quả (Expression/Destiny Number): Đại diện cho sự khởi đầu, sự tập trung, sự khát khao thành công, khả năng quản lý và sự thực tế.
 • Con số Số hóa (Maturity Number): Đại diện cho sự trưởng thành, sự nhân ái, sự thông minh, sự sáng suốt và sự tự tin.
Matrix Destiny Chart cách đọc
Matrix Destiny Chart cách đọc

Và các con số trong ma trận trương ứng như sau:

 • Ô vuông 1: Con số Nhân cách
 • Ô vuông 2: Con số Bản tính
 • Ô vuông 3: Con số Tình duyên
 • Ô vuông 4: Con số Địa vị
 • Ô vuông 5: Con số Đường đời
 • Ô vuông 6: Con số Bổ trợ (Minor Expression Number)
 • Ô vuông 7: Con số Gia đạo (Family Number)
 • Ô vuông 8: Con số Kết quả (Expression/Destiny Number)
 • Ô vuông 9: Con số Số hóa (Maturity Number)

1. Cách tính con số Matrix Destiny Chart theo họ tên


Để tính toán Matrix Destiny Chart, bạn cần biết cách tính toán các con số của Nhân số học (Numerology) dựa trên tên đầy đủ của một người. Sau đây là các bước để tính toán Matrix Destiny Chart:

Bước 1: Chuyển đổi các chữ cái trong tên đầy đủ thành các con số theo bảng chữ cái số sau đây:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Ví dụ: Nếu tên đầy đủ của bạn là John Smith, bạn sẽ chuyển đổi các chữ cái thành các con số theo cách sau:

J O H N S M I T H
1 6 8 5 1 4 9 2 8

Bước 2: Tổng hợp các con số để tính toán các con số của Nhân số học:

Con số Nhân cách (Personality Number): Tổng số các chữ số trong tên đầy đủ được giảm xuống thành một con số duy nhất bằng cách cộng tổng của các số trong tên đầy đủ lại với nhau, đến khi chỉ còn một chữ số. Ví dụ: John Smith có tổng là 1 + 6 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 2 + 8 = 44 -> 4 + 4 = 8.

Con số Đường đời (Life Path Number): Tổng số ngày, tháng và năm sinh được giảm xuống thành một con số duy nhất bằng cách cộng các chữ số trong ngày, tháng và năm sinh lại với nhau, đến khi chỉ còn một chữ số. Ví dụ: Nếu ngày sinh của bạn là ngày 25 tháng 7 năm 1995, bạn sẽ tính toán con số Đường đời như sau: 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5 = 38 -> 3 + 8 = 11 -> 1 + 1 = 2.

Con số Bản tính (Soul Urge Number): Tổng số các nguyên âm trong tên đầy đủ được giảm xuống thành một con số duy nhất bằng cách cộng tổng của các số trong các nguyên âm của tên đầy đủ lại với nhau, đến khi chỉ còn một chữ số. Ví dụ: John Smith có các nguyên âm là O và I, nên con số Bản tính của anh ta là 6 + 9 = 15 -> 1 + 5 = 6.

Con số Địa vị (Destiny Number): Tổng số của tất cả các chữ số trong tên đầy đủ được giảm xuống thành một con số duy nhất

Cách tính con số Matrix Destiny
Cách tính con số Matrix Destiny

2. Cách tính con số Matrix Destiny Chart theo ngày tháng năm sinh


Matrix Destiny Chart thường được tính toán dựa trên tên đầy đủ của một người, tuy nhiên, con số Đường đời (Life Path Number) có thể được tính toán dựa trên ngày sinh của một người. Sau đây là các bước để tính toán con số Đường đời bằng cách sử dụng ngày sinh:

Bước 1: Chia ngày, tháng và năm sinh thành các con số riêng biệt.

Ví dụ: Nếu ngày sinh của bạn là 25 tháng 7 năm 1995, bạn sẽ chia thành các con số riêng biệt là 2, 5, 7, 1, 9, 9, và 5.

Bước 2: Tổng hợp các con số bằng cách cộng chúng lại với nhau.

Ví dụ: Tổng của 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5 = 38.

Bước 3: Nếu tổng đó là một con số hai chữ số, tiếp tục tổng hợp chúng lại với nhau cho đến khi chỉ còn một chữ số duy nhất.

Ví dụ: 3 + 8 = 11, 1 + 1 = 2.

Bước 4: Con số cuối cùng là con số Đường đời của bạn.

3. Ý nghĩa các con số Matrix Destiny Chart


Các con số từ 1 đến 9 trong Matrix Destiny Chart đều có ý nghĩa đặc biệt và ảnh hưởng đến tính cách, cuộc sống và sự nghiệp của một người. Dưới đây là ý nghĩa của các con số từ 1 đến 9 trong Matrix Destiny Chart:

 • Con số 1: Con số cá nhân, độc lập, khởi đầu, sự quyết tâm, sự lãnh đạo, sáng tạo, và tự tin.
 • Con số 2: Con số hợp tác, nhạy cảm, khả năng tương tác với người khác, sự nhân từ, cân bằng, và sự đa tài.
 • Con số 3: Con số sáng tạo, năng động, đầy nhiệt huyết, sự khéo léo, sự quyến rũ, và tài năng trong việc truyền đạt thông điệp.
 • Con số 4: Con số thực tế, kiên trì, cẩn trọng, sự tổ chức, sự chăm chỉ, sự kiên nhẫn, và sự ổn định.
 • Con số 5: Con số phiêu lưu, sự tự do, sự thích thú, sự sáng tạo, khả năng thích nghi, sự linh hoạt, và sự thay đổi.
 • Con số 6: Con số tình yêu, sự đồng cảm, sự hướng nội, sự cân bằng, sự đảm đương, và sự phục vụ.
 • Con số 7: Con số trí tuệ, sự tìm kiếm sự thật, sự nghiên cứu, sự phân tích, sự suy nghĩ sâu sắc, và khả năng phát triển tâm linh.
 • Con số 8: Con số thành công, sự quyền lực, sự kiên nhẫn, sự độc lập, sự kiểm soát, và sự quyết đoán.
 • Con số 9: Con số tình nhân ái, sự thông cảm, sự nâng đỡ, sự hướng ngoại, sự lãnh đạo, và sự phục vụ xã hội.
Ý nghĩa các con số Matrix Destiny Chart
Ý nghĩa các con số Matrix Destiny Chart

V. video chi tiết Matrix Destiny Chart cách đọc


 

Back to top button