Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023

Valentine 2023 cũng đã sắp đến bạn đã có những câu chúc bằng Tiếng Anh ngọt ngào và ý nghĩa gửi đến “Một nửa” của mình chưa? Hãy cùng loptiengtrungtaivinh.edu.vn sưu tầm những lời chúc qua bài viết “Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023″ nhé!

Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023
Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023

Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023


Lời chúc valentine bằng tiếng anh dành cho Crush


 • Happy Valentine’s Day to the love of my life!

Chúc mừng ngày Valentine tới tình yêu của cuộc đời tôi!

 • You make every day feel like Valentine’s Day with your love.

Bạn làm cho mỗi ngày cảm giác như ngày Valentine với tình yêu của mình.

 • Wishing you a day filled with love, happiness, and all things that bring a smile to your face. Happy Valentine’s Day!

Chúc mừng bạn một ngày đầy tình yêu, hạnh phúc và mọi thứ giúp cho bạn cười. Chúc mừng ngày Valentine!

 • I am so grateful to have you as my partner and my Valentine.

Tôi rất biết ơn có bạn làm đối tác và người Valentine của tôi.

 • Happy Valentine’s Day to the person who brings joy, laughter and love into my life every single day.

Chúc mừng ngày Valentine tới người mang niềm vui, cười và tình yêu vào cuộc đời tôi mỗi ngày.

 • You are my heart, my soul, and my everything. Happy Valentine’s Day!

Bạn là trái tim, tâm hồn và mọi thứ của tôi. Chúc mừng ngày Valentine!

 • I love you more every day and I can’t wait to spend Valentine’s Day with you!

Tôi yêu bạn nhiều hơn mỗi ngày và tôi không thể chờ đợi để dành ngày Valentine với bạn!

 • Happy Valentine’s Day to the one who makes my life complete.

Chúc mừng ngày Valentine tới người hoàn thiện cuộc đời tôi.

 • I am so lucky to have you by my side and to call you my Valentine.

Tôi rất may mắn có bạn bên cạnh và gọi bạn là người Valentine của tôi.

 • To the most amazing person I know, Happy Valentine’s Day!

Tới người đáng kinh ngạc nhất mà tôi biết, chúc mừng ngày Valentine!

Happy Valentine's Day to the love of my life!
Happy Valentine’s Day to the love of my life!

Lời chúc valentine bằng tiếng anh dành cho bạn trai

 • I feel like the happiest girl in the world because I have a wonderful man around – that’s you.

Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời vì có một người đàn ông tuyệt vời ở bên – đó chính là anh.”

 • Send to my guy a thousand words of love.

Gửi cho anh ngàn lời yêu.

 • This year’s Valentine’s Day, I have you by your side. Hopefully next year and next year too.

Lễ tình nhân năm nay, em có anh bên. Hy vọng năm sau và năm sau nữa cũng vậy.

 • You don’t say much but you always understand me. Having you with you is the best thing in my life. I love you!

Anh không nói nhiều nhưng luôn hiểu em. Có anh bên là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Em yêu anh!

 • I want to spend the most peaceful days with you. Thank you for coming to me!

Em muốn trải qua những ngày tháng bình yên cùng anh. Cảm ơn anh đã đến bên em.

 • You are the first guy to help me feel gentle and warm. Being with you makes me feel safe and peaceful.

Anh là người đàn ông đầu tiên giúp em cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp. Cùng anh, em cảm thấy an toàn và bình yên.

 • Looking at you, I can see your sincerity, your kindness and great love for me. Love you forever.

Khi nhìn vào anh, em thấy được sự chân thành, tử tế và tình yêu lớn của anh dành cho mình. Em yêu anh mãi mãi.

 • I lack you like blue sky and no sunlight, like a deserted night with no stars. I wish I would be together forever and love each other like now.

Em thiếu anh như trời xanh thiếu nắng, đêm vắng không trăng không sao. Em ước gì mình sẽ cùng nhau mãi mãi và yêu thương nhau như bây giờ.

 • I used to think true love never existed until I met you. Thank you for bringing me these sweet aftertaste. I love you!

Trước khi gặp anh, em từng nghĩ tình yêu chân chính không hề tồn tại. Nhưng bây giờ, em cảm ơn anh đã mang đến cho mình những dư vị tình yêu ngọt ngào.

 • My heart only once opened the door, welcomed you in and closed the door for a thousand years!

Trái tim em chỉ mở cửa một lần, đón anh vào và đóng cửa nghìn năm.

You make every day feel like Valentine's Day with your love.
You make every day feel like Valentine’s Day with your love.

Lời chúc valentine bằng tiếng anh dành cho bạn Gái

 • “Happy Valentine’s Day to the love of my life. Your presence in my life has filled it with so much joy and happiness. I’m so lucky to have you.”

“Chúc mừng ngày Valentine, tình yêu của cuộc đời anh. Sự hiện diện của bạn trong cuộc đời anh đã đầy nó với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh rất may mắn có được em.”

 • “You light up my world like nobody else, and today on Valentine’s Day, I just want to say how much I love you. Happy Valentine’s Day, my darling.”

“Em tạo sáng cho thế giới của anh như không ai khác, và hôm nay trong ngày Valentine, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Chúc mừng ngày Valentine, tình yêu của anh.”

 • “With you by my side, every day feels like Valentine’s Day. I’m grateful for your love, your laughter, and all the wonderful memories we’ve made together. Happy Valentine’s Day.”

“Với em bên cạnh, mỗi ngày cảm thấy như ngày Valentine. Anh biết ơn tình yêu của em, cười của em và tất cả những kỉ niệm tuyệt vời chúng ta đã tạo ra. Chúc mừng ngày Valentine.”

 • “Happy Valentine’s Day to the person who makes my heart skip a beat. I’m so grateful for you, and I look forward to creating many more beautiful memories together.”

“Chúc mừng ngày Valentine cho người mà trái tim anh đập nhanh. Anh rất biết ơn em và anh mong chờ tạo nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa cùng nhau.”

 • “You are my everything, my sun, my moon, and my stars. Happy Valentine’s Day to the one who holds the key to my heart.”

“Em là mọi thứ của anh, mặt trời của anh, trăng của anh và sao của anh. Chúc mừng ngày Valentine cho người mà giữ chìa khoá của trái tim anh.”

 • “On this special day, I just want to remind you how much you mean to me. Happy Valentine’s Day, my love. I can’t wait to celebrate many more with you.”

“Trong ngày đặc biệt này, anh chỉ muốn nhắc nhở bạn về sức mạnh của tình yêu của anh. Chúc mừng ngày Valentine, yêu thương. Anh không thể chờ đợi để chúc mừng nhiều hơn nữa với em.”

 • “Happy Valentine’s Day to the person who brings joy to my life and makes every day a little brighter. I’m so grateful to have you in my life.”

“Chúc mừng ngày Valentine đến với người tạo ra niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh và làm mỗi ngày trở nên tươi sáng hơn. Anh rất biết ơn em đã có mặt trong cuộc đời anh”

 • “I never believed in love at first sight until I met you. Happy Valentine’s Day to the person who stole my heart and holds it forever.”

“Anh không tín nhiệm vào tình yêu một mắt cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine đến với người đã cướp đi trái tim và giữ nó mãi mãi của anh.”

 • “Every day with you is a blessing, and today on Valentine’s Day, I’m especially grateful for your love. Happy Valentine’s Day, my love.”

“Mỗi ngày cùng em là một niềm ưu ái, và hôm nay trong ngày Valentine, anh đặc biệt biết ơn tình yêu của em. Chúc mừng ngày Valentine, yêu thương.”

 • “Happy Valentine’s Day to the person who makes my life complete. I love you more every day, and I look forward to spending many more Valentine’s Days with you.”
Happy Valentine's Day to the person who makes my life complete. I love you more every day, and I look forward to spending many more Valentine's Days with you
Happy Valentine’s Day to the person who makes my life complete. I love you more every day, and I look forward to spending many more Valentine’s Days with you

“Chúc mừng ngày Valentine đến với người đã hoàn thiện cuộc đời Anh. Anh yêu em mỗi ngày hơn nữa và mong muốn chúc mừng nhiều ngày Valentine hơn với em.”

Video Lời chúc valentine bằng tiếng anh

Qua bài viết “Tổng hợp 30 lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất 2023″ hy vọng các bạn sẽ có cho mình những lời chúc valentine bằng tiếng anh hay nhất để dành tặng cho “Nửa kia” của mình. Hãy Share và bình luận nếu thấy bài viết hay nhé!

Cảm ơn!

Back to top button