GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC LUYỆN BIÊN PHIÊN DỊCH CÔNG TY- NHÀ XƯỞNG

  •  Khóa học luyện biên phiên dịch tại trung tâm tiếng Trung SMILE giúp các học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng luyện biên phiên dịch chuyên nghiệp nhất. 
  •  Khóa học luyện biên phiên dịch bám sát chuyên đề công ty- nhà xưởng, giúp cho học viên có lượng kiến thức về công ty- nhà xưởng Trung một cách bài bản và sát thực tế nhất.  

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN BIÊN PHIÊN DỊCH

  • Khóa học luyện biên phiên dịch tại trung tâm SMILE luyện theo phương pháp mới, ngoài việc luyện dịch các văn bản, hội thoại thì còn có luyện dịch nói với giảng viên qua các đoạn hội thoại với các tình huống chuyên đề công ty- nhà xưởng. 
  • Luyện biên dịch qua các đoạn phim hoặc qua các đoạn radio, tin tức ngay trên lớp học

KHÓA LUYỆN BIÊN PHIÊN DỊCH DÀNH CHO AI?

  • Những bạn muốn khẳng định, nâng cao trình độ ngôn ngữ Trung Quốc của bản thân. Đi du học Trung Quốc, xin học bổng có giá trị cao.
  • Những học viên học tiếng Trung ở trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt nhất trong các công ty, doanh nghiệp Trung Quốc.
  • Định hướng nghề biên phiên dịch tiếng Trung. Đi du lịch, trải nghiệm văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc.