Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không ?

Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không ? Đây là một câu hỏi khá khó để trả lời vì nhóm và đội đều là một tập hợp một nhóm người. Bài viết sau đây của loptiengtrungtaivinh.edu.vn sẽ trả lời câu hỏi trên một cách chi tiết và chính xác nhất.

Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không ?

Định nghĩa nhóm, đội và tính bầy đàn

Để giải quyết câu hỏi Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không thì chúng ta cần hiểu rõ Nhóm là gì ? Đội là gì ? Tập tính bầy đàn là gì ?

Nhóm là gì ?

Thuật ngữ nhóm có nghĩa rất rộng :

 • Nó đề cập đến một số người được kết nối bởi một số hoạt động, sở thích hoặc phẩm chất được chia sẻ.
 • Nhóm cũng có thể đề cập đến một số người hoặc những thứ ở cùng nhau hoặc ở cùng một nơi.
 • Các nhóm có thể được tập hợp lại với nhau vì một mục đích cụ thể hoặc chúng có thể không chính thức như nhóm bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, v.v.

Mặc dù các cá nhân trong một nhóm có những đặc điểm chung, nhưng họ có thể không có mục tiêu hoặc nhiệm vụ chung.

Nhóm là gì ?

Ví dụ

Một nhóm sinh viên trong một lớp học có một đặc điểm chung họ đều đến để học, nhưng những sinh viên này không nhất thiết phải làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Tương tự, thuật ngữ nhóm cũng được dùng để chỉ những người thuộc một dân tộc hoặc tôn giáo. Mặc dù những người trong các nhóm này có chung đặc điểm, nhưng không có nguyên nhân hoặc mục tiêu chung. Việc không có mục tiêu hoặc mục đích cụ thể, được chia sẻ là yếu tố chính tạo nên sự khác biệt của một nhóm. Hơn nữa, các thành viên của một nhóm là độc lập; họ không dựa vào nhau vì vai trò và trách nhiệm không được phân công cho từng thành viên.

Đội là gì ?

Đội đề cập đến một số người liên kết với nhau trong công việc hoặc hoạt động. Một đội có thể được phân loại thành một nhóm, nhưng không phải mọi nhóm đều là một đội.

 • Các thành viên của một đội làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Họ phải phối hợp các nhiệm vụ và hoạt động để đạt được mục tiêu chung này.
 • Vai trò và nhiệm vụ được xác định và cụ thể hóa trong một đội, tức là mỗi thành viên được giao một nhiệm vụ cụ thể.
 • Các thành viên của một đội phụ thuộc lẫn nhau vì mỗi thành viên chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ nhất định. Nếu một nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ không được thực hiện đúng, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động hoặc nhiệm vụ.
 • Các thành viên trong đội thường có nhận thức tốt về đặc điểm của nhau. Nói cách khác, có sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong đội. Thuộc tính này giúp phát huy tối đa điểm mạnh và giảm thiểu điểm yếu trong đội.

Đội là gì ?

Một số ví dụ về đội bao gồm : Đội nghiên cứu và phát triển, Đội Phục vụ cửa hàng Fast Food, Đội phát triển sản phẩm, Đội bóng đá, v.v.

Tính bầy đàn là gì ?

Hành vi bầy đàn là một hiện tượng trong xã hội học, khi nhiều cá nhân trong một nhóm chia sẻ một trạng thái, tính chất hoặc một sự mong muốn, và hành động đồng loạt như nhau dù không định trước. Điều này có thể diễn ra trong nhiều tình huống như cuộc biểu tình, tranh đua thể thao, hoặc nơi tinh thần tập thể được đề cao.

Các nhà xã hội học cho rằng có 3 nguyên nhân chính giải thích vấn đề hành vi bầy đàn:

 • Nhận chìm nhân cách
 • Truyền nhiễm
 • Sự nhẹ dạ.

Khi một cá nhân tham gia bầy đàn :

 • Họ có thể nhận chìm nhân cách và xem sự tham gia nặc danh của mình là cơ hội để thể hiện quyền lực của nhóm.
 • Hành động hay tâm trạng nổi bật trong bầy đàn có thể lan truyền nhanh như dịch bệnh truyền nhiễm.
 • Cuối cùng, hành vi bầy đàn có thể cuốn hút thành viên của nhóm, làm họ mất tự chủ và sẳn sàng hành động theo nhóm với sự nhẹ dạ cả tin.

Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không ?

Trong khi đội và nhóm có thể giống nhau trong một số trường hợp :

 • Chúng ta thường sử dụng “nhóm” để chỉ tập hợp của nhiều người có một mục đích chung hoặc mối quan hệ giữa họ.
 • Trong khi đó, “đội” thường được sử dụng để chỉ tập hợp của nhiều người đang làm việc cùng nhau hoặc có mục đích chung trong một hoạt động cụ thể.

Tổng kết :

Về mặt tính chất, không có gì gọi là tính bầy đàn của nhóm hoặc đội. Từ “bầy đàn” có thể được sử dụng để chỉ tập hợp của nhiều động vật hoặc một số người có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, nó không phải là một khái niệm chuẩn cho nhóm hoặc đội của con người.

Video chi tiết Giữa nhóm và đội có tính bầy đàn hay không ?

Back to top button