Điểm x là điểm gì ?

Điểm x là điểm gì ? Hiện đang là câu hỏi được rất nhiều bạn thắc mắc. Bài viết sau đây của loptiengtrungtaivinh.edu.vn sẽ giải đáp câu hỏi trên của các bạn phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính điểm theo quy định ở bậc đại học.

Điểm x là điểm gì ?

Điểm x là điểm trong cách tính học phần được quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT. Điểm x là điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu.

Điểm x là một điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập của sinh viên. Nó được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt nhất định.

Cách tính điểm học tập đại học

Cách tính điểm học phần

Theo Điều 9, mỗi học phần sẽ được đánh giá bằng tối thiểu 02 điểm thành phần. Nếu học phần có khối lượng ít hơn 02 tín chỉ, chỉ cần một điểm đánh giá. Thang điểm đánh giá là 10. Phương pháp, hình thức và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

 • Điểm học phần = Điểm kiểm tra x 40% + Điểm thi x 60%.

Điểm học phần được tính bằng cách nhân tổng điểm thành phần với trọng số tương ứng, làm tròn tới một chữ số thập phân. Xếp loại điểm chữ như sau:

Loại đạt có phân mức, áp dụng cho các học phần được tính vào điểm trung bình học tập, bao gồm:

 • A: 8,5 đến 10,0;
 • B: 7,0 đến 8,4;
 • C: 5,5 đến 6,9;
 • D: 4,0 đến 5,4.

Với các môn không tính vào điểm trung bình, không phân mức, yêu cầu đạt điểm P 5,0 trở lên.

Loại không đạt điểm F: dưới 4,0.

Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không được tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu;
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình học kỳ

 • A quy đổi thành 4
 • B quy đổi thành 3
 • C quy đổi thành 2
 • D quy đổi thành 1
 • F quy đổi thành 0.

Các điểm chữ không thuộc vào bất kỳ trường hợp nào sẽ không được tính vào điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tích lũy. Các học phần không thuộc chương trình đào tạo sẽ không được tính vào tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Đối với các cơ sở đào tạo theo niên chế và sử dụng thang điểm 10, tính điểm trung bình dựa trên thang điểm học phần, không quy đổi điểm chữ sang thang điểm.

Cách xếp loại học lực

Theo thang điểm 4:

 • Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;
 • Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;
 • Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;
 • Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;
 • Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;
 • Dưới 1,0: Kém.

Theo thang điểm 10:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc
 • Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi
 • Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá
 • Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình
 • Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu
 • Dưới 4,0: Kém

Video chi tiết Điểm x là điểm gì ?

Back to top button