Bossy là gì? Stubborn là gì?

Khi nói về tính cách của một người, các thuật ngữ như “bossy” và “stubborn” thường được sử dụng để mô tả những đặc điểm độc đoán hoặc bướng bỉnh. “Bossy” thường ám chỉ một người thích ra lệnh và hống hách, trong khi “stubborn” miêu tả một người khó chịu và cứng đầu, khó thay đổi quan điểm của mình. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hai từ này, bạn có thể tham khảo thông tin tại bài viết “Bossy là gì? Stubborn là gì?” trên trang web loptiengtrungtaivinh.edu.vn.

Bossy là gì? Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh
Bossy là gì? Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh

I. Bossy là gì? Stubborn là gì?


1. Bossy là gì?

Bossy là một từ tiếng anh được dịch sang tiếng việt là hống hách,hách dịch. Từ này để chỉ một con người có tính cách không đàng hoàng, không tử tế, không được dạy dỗ một cách tử tế hay người ta còn gọi là không có ăn học. ăn nói ngang ngược, không biết phép tắc, luôn ảo tưởng cho mình là nhất, coi trời bằng vung, xem mình là đại ca tài giỏi, những người có tính cách này thường bị người khác ghét hay không thích, không muốn làm bạn hay giữ một mối quan hệ nào đó.

2. Stubborn là gì?

Stubborn” là một từ tiếng Anh để miêu tả một người có tính cách bướng bỉnh, khó chịu và không dễ thay đổi ý kiến hoặc đứng vững trong quan điểm của mình. Người bướng bỉnh thường không dễ bị thuyết phục hay thay đổi ý kiến, họ có xu hướng kiên quyết và nhất quán với ý kiến, ý tưởng hoặc quyết định của mình. Đôi khi từ “stubborn” có thể mang nghĩa tiêu cực, gợi lên sự cứng đầu và khó làm việc với người khác. Tuy nhiên, từ này cũng có thể ám chỉ tính cách kiên cường và kiên nhẫn khi đối mặt với khó khăn hoặc thử thách.

II. Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh


Bossy trong tiếng anh được nhiều người mỹ hay người anh sử dụng nó cũng để  ám chỉ về một có tính cách hôngs hách, hách dịch. Tự cao tự đại cao bản thân mình là tài giỏi hơn người khác, nhưng đâu biết rằng mình giỏi thì có những người giỏi hơn mình. Trong tiếng anh cũng dùng từ Bossy giống như trường hợp trong tiếng việt. Nhưng không phải là Bossy lúc nào cũng dùng trong trường hợp chỉ một con người xấu tính, nó có thể dùng trong trường hợp vui đùa với bạn bè, đồng nghiệp mình đã đi đâu đó trong một thời gian, không có xuất hiện của mình.

Ví dụ: Now its time to go back, its time to throw on my sneakers, its time to just really get bossy for a couple of seconds.

Dịch: Bây giờ là lúc để quay trở lại, đã đến lúc đi giày thể thao của tôi, đã đến lúc thực sự trở nên hách dịch trong vài giây.

Bossy là gì? Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh
Bossy là gì? Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh

III. Những từ đồng nghĩa với Bossy trong tiếng anh


1. Từ đồng nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa là một từ có nghĩa giống hoặc gần giốnh nhau. Nếu bạn thay thế một từ trong câu bằng từ đồng nghĩa của nó, nghĩa của câu sẽ không thực sự thay đổi nhiều. Tất nhiên, có các sắc thái ý nghĩa, và không phải mọi từ đồng nghĩa đều thay thế chính xác, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần một từ khác để thay đổi. Một số từ có hàng chục từ đồng nghĩa, chẳng hạn như xinh đẹp đồng nghĩa của nó là: xinh sắn, xinh, xinh đẹp, xinh xắn, tươi đẹp, xinh tươi, đẹp đẽ,..

2. Từ đồng nghĩa Bossy trong tiếng anh

Trong tiếng Anh thì từ đồng nghĩa có hai loại:

  • Loại thứ nhất là nhóm từ đồng nghĩa chính xác. Với loại này, ta có thể dùng thay thế 2 từ trong nhóm đồng nghĩa trong những trường hợp khác nhau.
    Ví dụ, “delicious” và “tasty” thuộc vào nhóm này vì chúng có thể dùng thay thế cho nhau trong rất nhiều hoàn cảnh.
  • Loại thứ hai là nhóm từ gần nghĩa. Với nhóm từ này, không phải lúc nào chúng cũng có thể thay thế cho nhau được vì sắc thái nghĩa khác nhau, và trường hợp dùng khác nhau.
    Ví dụ: từ “loneliness” và “solitude” đều chỉ trạng thái ở một mình, nhưng loneliness có sắc thái nghĩa tiêu cực (cô đơn), còn solitude có sắc thái nghĩa tích cực (chỉ những người thích một mình).

Bossy là gì? Định nghĩa Bossy trong từ điển tiếng anh

IV. Những từ trái nghĩa với Bossy trong tiếng anh


1. Từ trái nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa cũng rất dễ hiểu, đúng như tên gọi của nó là những từ mang nghĩa trái ngược nhau hay đối lập nhau, ta thường xuyên bắt gặp các từ như: cao – thấp, già – trẻ, khỏe – yếu, đẹp- xấu để miêu tả hoặc chỉ tính chất của con người hoặc sự vật nào đó. Và đây chính là các cặp từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa được dùng là những từ, cặp từ khác nhau về ngữ âm và đối lập nhau về ý nghĩa.

2. Từ trái nghĩa với Bossy trong tiếng anh

Từ trái nghĩa với từ Bossy thì cách dùng nó đơn giản hơn đối với đồng nghĩa. Nó dùng trong mọi trường hợp đều được, không có phức tạp như ở trường hợp đồng nghĩa.  Nhưng cũng có nhiều từ đồng nghĩa với từ tái nghĩa của nó. Ví dụ như trái nghĩa với hống hách >< dễ thương, từ tốn, ân cần, nhẹ nhàng.

Ví dụ: Bossy >< so cute, humble, thouytful, lightly

V. Video Bạn đã bao giờ được gọi là BOSSY chưa?


Back to top button