พล อ สมชาย ชัย วณิชยา วิ กิ พี เดีย

บทความ “พล อ สมชาย ชัย วณิชยา วิ กิ พี เดียloptiengtrungtaivinh.edu.vn” นำเสนอบุคคลสำคัญทางการทหารและการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย – พลเอก สมชาย ชัยวณิชยะ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในวงการทหาร ท่านดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและป้องกันชาติไทย บทความมุ่งนำเสนอชีวประวัติ อาชีพ และความสำเร็จที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

พล อ สมชาย ชัย วณิชยา วิ กิ พี เดีย
พล อ สมชาย ชัย วณิชยา วิ กิ พี เดีย

I. วันเกิดและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว


ขอบคุณสำหรับคำขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา นายทหารตำแหน่งสูงของกองทัพไทย

พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ในสังคมที่มีความเคร่งเครียดของช่วงก่อนการเข้าสู่ยุคเขตร้อน และมีช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงต้นยุค 2500 ที่ส่งผลกระทบต่อเงินเดือนของทหาร ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนทหารต้องเผชิญความยากลำบาก

เมื่อพล.อ.สมชายยังเด็ก ๆ เขาได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมเมืองเลย จังหวัดเลย และได้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เดียวกัน ในช่วงที่เขาศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาได้เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาในปีพ.ศ. 2530

หลังจากจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย พล.อ.สมชายได้เข้ารับการฝึกอบรมทางทหารโดยเข้าโรงเรียนทหารช่างในหลักสูตรชั้นนายร้อย และสำเร็จการฝึกอบรมโดยได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยนายทหารวางแผน และนา

วันเกิดและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว
วันเกิดและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว

II. การเป็นที่รู้จักในวงการทหารและสังคม


พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยาเป็นตัวแทนของกองทัพไทยในการประชุมระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีการเป็นตัวแทนของกองทัพไทยในหลายๆ กิจกรรมที่มีความสำคัญในวงการทหาร เช่น การอบรมและประชุมกับกองทัพอื่นๆ ในภูมิภาค การร่วมกับกองทัพต่างประเทศในภารกิจสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ พล.อ.สมชายยังเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงในสังคม โดยมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเขาและครอบครัวอย่างมาก เนื่องจากเป็นบิดาของนายภูมิพัฒน์ ชั้นนายร้อย ศึกษาชั้นปีที่ 2 ทหารบก เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตจากการยิงของนางสาวสุพิชชา อายุ 19 ปี เน็ตไอดอลชื่อดัง ทั้งคู่กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียล และยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ในสังคมไทย พล.อ.สมชายยังได้รับความเคารพและความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเขาเป็นตัวแทนของกองทัพไทยในการประชุมระหว่างประเทศ และเป็นที่รู้จักของผู้ที่มีความส

การเป็นที่รู้จักในวงการทหารและสังคม
การเป็นที่รู้จักในวงการทหารและสังคม

III. การดำรงตำแหน่งและผลงานต่าง ๆ ของพล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา


1. ตำแหน่งทางทหารที่เคยดำรง

พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยามีตำแหน่งทางทหารหลายตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพไทยด้วย ดังนี้

 1. นายทหารตำแหน่งสูงสุด (ผู้อำนวยการกองทัพไทย)
 2. นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. อนุกรรมการวิฉัยเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 4. กรรมการอำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ เช่น ผู้อำนวยการกองทัพบก ผู้อำนวยการกองทัพอากาศ และอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่งที่เคยดำรงตำแหน่งในอดีต.

2. ผลงานที่สำคัญและเกียวข้องกับการดำรงตำแหน่ง

พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยาได้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งทางทหารและเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้มีผลงานที่สำคัญต่อการพัฒนากองทัพและการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศไทย อาทิเช่น

 • ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในการป้องกันและต่อสู้กับการละเมิดทางด้านไซเบอร์ โดยเข้าร่วมกับองค์การกองทัพไทยในการจัดการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงของประเทศในเชิงระบบไซเบอร์
 • การพัฒนาเครื่องบินไทย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีส่วนช่วยให้เกิดการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องบินจากต่างประเทศด้วย
 • การอัพเกรดและพัฒนาอาวุธสำคัญ ๆ ของกองทัพไทย เช่น อาวุธที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้กองทัพไทยสามารถต่อสู้กับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาศักยภาพทางด้านกลยุทธ์ของกองทัพไทย โดยเข้าร่วมกับการจัดการแข่งข

3. การรับรางวัลและความสำเร็จในชีว

พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยาได้รับรางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่

 • ราชประชานุเคราะห์ชั้นสามัญ
 • ราชประชานุเคราะห์ชั้นสมาชิกวุฒิสภา
 • เครื่องอวกาศชนิด F-16 ที่ได้รับการซื้อมาจากสหรัฐอเมริกา
 • เกียรติยศและเหรียญพิเศษจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเทศบาลวัดบางนางเลิศนุศิษย์
 • ประธานสมาคมผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประธานสมาคมสถาบันเทคโนโลยีไทย-อเมริกา
 • ประธานสมาคมสหกรณ์ร้านอาหารไทย
 • ประธานสมาคมสหกรณ์เกษตรนานาชาติ
 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมระดับสูงขององค์การอนาซอน (ASEAN) และสหพันธรัฐอเมริกา (US-ASEAN) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย

ในการดำเนินชีวิตของพล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา นอกจากการมีผลงานและความสำเร็จในสายอาชีพ ยังมีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยเขามีการสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ด

ครอบครัวนายกฯ
ครอบครัวนายกฯ

 

IV. ครอบครัวนายกฯ


พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยาวิกิพีเดียเป็นบุตรคนที่สองของคุณสมชาย ชัยวณิชยา และคุณเอกลักษณ์ ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย โดยมีพี่ชายชื่อว่า วรพงษ์ ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย และมีพี่สาวชื่อว่า ประภา ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย ทั้งนี้คุณสมชายยังมีคู่สมรสอยู่ด้วย โดยเป็นภรรยาของคุณศิวิไล ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย ที่มีลูกสาว 2 คน คือ อารีย์ ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย และกัลยา ชัยวณิชยาวิกิพีเดีย โดยคุณสมชายเป็นบิดาที่ให้ความรักและสนับสนุนครอบครัวอย่างมาก และมีบุคลิกที่ร่าเริงและขยันหมั่นเพียร ทำให้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัวและในสังคมอย่างมาก

V. นายสมชายถูกกล่าวหาว่าปกปิดกลโกง


“ทนายเชาว์” ขอบคุณ กต. แก้ปัญหาปล่อยตัว “พลเอกสมชาย” จากมือผู้ทรงคุณวุฒิ พลเอกสมชายถูกกล่าวหาปกปิดกลโกง ชี้ทางออกด่วน สะท้อนยังต้องพึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) Mr. Chao โพสต์ประกาศบน Facebook เมื่อวันที่ 19 เมษายน ขอบคุณผู้บัญชาการที่ปลดพลเอก ส. จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากที่ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้สอบสวนและพิจารณาสถานะของพลเอกสมชาย ภายหลังการประชุมสภาปฏิรูปประเทศไทย (กนป.) เมื่อวันที่ 18 เม.ย. มีมติให้ พลเอก สมชัย ชัยวณิชยะ กรรมการรัฐสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการตุลาการ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ “ทนายเชาว์”หวังองค์กรตุลาการรีบแก้ไขสะท้อนสาธารณะไม่กระทบชื่อเสียงองค์กร

Xin lưu ý rằng tất cả thông tin trình bày trong bài viết này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm wikipedia.org và một số tờ báo khác. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để xác minh tất cả thông tin, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ được đề cập là chính xác và chưa được xác minh 100%. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi tham khảo bài viết này hoặc sử dụng nó như một nguồn trong nghiên cứu hoặc báo cáo của riêng bạn.

Back to top button