การ สอบ nt คือ อะไร สอบ nt ป.3 2564 nt 2565 nt 2566

เมื่อพูดถึงการศึกษาและการอบรม การประเมินความสามารถของนักเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเว้นได้ และในนั้น การสอบ National Test (NT) หรือที่เรียกว่าการสอบแบบทั่วถึงเป็นหนึ่งในการสอบสำคัญที่สุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้น คุณเข้าใจเกี่ยวกับ NT อย่างถูกต้องหรือไม่? การ สอบ nt คือ อะไร โปรดเข้าชมเว็บไซต์ loptiengtrungtaivinh.edu.vn คุณจะสามารถรับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับ NT และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ NT ในปีการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น nt ป.3 2564 nt 2565 nt 2566

การ สอบ nt คือ อะไร สอบ nt ป.3 2564 nt 2565 nt 2566
การ สอบ nt คือ อะไร สอบ nt ป.3 2564 nt 2565 nt 2566

I. การ สอบ nt คือ อะไร


การสอบ NT หรือ National Test คือการทดสอบความรู้และความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในด้านภาษา (Literacy), คำนวณ (Numeracy), และเหตุผล (Reasoning Abilities) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

การ สอบ nt คือ อะไร
การ สอบ nt คือ อะไร

ข้อสอบ NT


ข้อสอบ NT หรือ National Test คือการทดสอบความรู้และความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทย โดยประกอบด้วยข้อสอบใน 3 ด้านคือ ด้านภาษา (Literacy), ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English), คำนวณเลขเบื้องต้น (Basic Mathematics) และความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Basic Data Analysis) โดยจะมีข้อสอบประเภท multiple-choice โดยผู้ทำข้อสอบต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกหลายตัวเป็นจำนวนกว่า 1 ตัวเพื่อทำการตอบคำถามในแต่ละด้าน

ข้อสอบ NT
ข้อสอบ NT

II. nt สอบวิชาอะไรบ้าง 64


nt สอบวิชาอะไรบ้าง 64
การสอบ NT ไม่มีการสอบวิชาเฉพาะ แต่จะเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้

ความสามารถด้านภาษา (Literacy) – วิเคราะห์ความหมายของคำ สร้างประโยคเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง อ่านและเขียนข้อความได้อย่างถูกต้อง

ด้านคำนวณ (Numeracy) – ทำเลขคณิตพื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม หาพื้นที่และเส้นรอบวง และอื่นๆ

ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) – วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดเหตุผล การวิเคราะห์ การสรุป และอื่นๆ

ดังนั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้และความสามารถพื้นฐานในทุกด้าน เพื่อที่จะผ่านการสอบ NT ได้

nt สอบวิชาอะไรบ้าง 64
nt สอบวิชาอะไรบ้าง 64

III. สอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2564


การสอบ NT ปี 2564 มีวิชาที่ต้องสอบดังนี้

  • วิทยาศาสตร์ (Science)
  • คณิตศาสตร์ (Mathematics)
  • ภาษาไทย (Thai language)
  • ภาษาอังกฤษ (English language)
สอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2564
สอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2564

IV. สอบ nt ป.3 2565


การสอบ NT ปี 2565 มีวิชาที่ต้องสอบดังนี้

สอบ nt ป.3 2565
สอบ nt ป.3 2565

V. สอบ nt ป.3 2566


การสอบ NT ปี 2566 มีวิชาที่ต้องสอบดังนี้

สอบ nt ป.3 2566
สอบ nt ป.3 2566

VI. Video การ สอบ nt คือ อะไร

โปรดทราบว่าข้อความทั้งหมดในเอกสารนี้ได้รับจากหลายแหล่งข้อมูลรวมถึง wikipedia.org และหลายสื่อข่าวอื่น ๆ ถึงแม้ว่าเราจะพยายามยืนยันข้อมูลทั้งหมดอย่างเต็มที่ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่ถูกกล่าวถูกต้องและได้รับการยืนยันไว้ 100% ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงเอกสารนี้ในการศึกษาหรือรายงานของคุณ
Back to top button