TH

ข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย

You are viewing this post: ข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย

ได้จัดทำข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย เพื่อเป็นสื่อในการประเมินความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในการป้องกันการทุจริต ในบทความนี้เราจะ giới thiệuแนะนำเกี่ยวกับข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลยในเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตที่สำคัญในการศึกษาของเด็ก ทางเราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณทุกคน โดยคุณสามารถเข้าชมข้อสอบและเฉลยได้ที่ loptiengtrungtaivinh.edu.vn

ข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย
ข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย

I. ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย


ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย เป็นข้อสอบที่มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา เนื้อหาของข้อสอบจะประกอบไปด้วยหลายหัวข้อ เช่น การจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในสถานศึกษา วิธีการตรวจสอบและตระหนักถึงการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตต่อสถานศึกษา และวิธีการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา เป็นต้น

ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบนี้ คุณสามารถเข้าถึงข้อสอบและเฉลยได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยหากคุณเป็นนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการป้องกันการทุจริต ควรฝึกฝนความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบและการป้องกันการทุจริตในชีวิตจริง

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต พร้อมเฉลย

II. ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc


ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc เป็นข้อสอบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยเนื้อหาของข้อสอบประกอบไปด้วยหลายหัวข้อ เช่น การระบุตัวตนอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปลอมแปลง วิธีการสื่อสารอย่างสุภาพและเหมาะสม

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 พร้อมเฉลย doc

ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.2 ประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้พร้อมเฉลยและอธิบายการให้คะแนน:


การจัดการโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเป็นการป้องกันการทุจริตหรือไม่ อธิบาย
เฉลย: ใช่ การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันการทุจริต เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่มีอยู่ระหว่างบุคคล
การให้คะแนน: ให้ 1 คะแนนถ้าตอบถูก

เราสามารถลบไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมได้หลังจากที่มันถูกเผยแพร่แล้วหรือไม่ อธิบาย
เฉลย: ไม่ใช่ การลบไฟล์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่มันถูกเผยแพร่อาจไม่ช่วยให้ป้องกันการทุจริตได้แล้ว เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้อื่นอาจเห็นข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะลบได้
การให้คะแนน: ให้ 0 คะแนนถ้าตอบถูก

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการเป็นวิธีการป้องกันการทุจริตหรือไม่ อธิบาย
เฉลย: ใช่ การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเชื่อถือในงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการเป็นวิธีการป้อ

III. ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย doc


ข้อสอบต้านทุจริตปี 4 ประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้พร้อมกับเฉลยและวิธีการให้คะแนน:

คำถามที่ 1:
คำถาม: คำว่า “จริง” หมายถึงอะไร?
เฉลย: เป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือถูกต้อง

การให้คะแนน: ให้ 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามที่ 2:
คำถาม: เมื่อคุณมีความคิดไม่เหมือนกับเพื่อนของคุณ คุณควรทำอย่างไร?
เฉลย: คุณควรแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างเปิดเผยและไม่ควรกดดันให้เพื่อนทำตามความคิดของคุณ

การให้คะแนน: ให้ 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามที่ 3:
คำถาม: ถ้าคุณเห็นเพื่อนของคุณกำลังโกหกในการสอบ คุณควรทำอย่างไร?
เฉลย: คุณควรรายงานเหตุการณ์นี้ให้กับครูหรือผู้ดูแล

การให้คะแนน: ให้ 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามที่ 4:
คำถาม: คุณคิดว่าคนที่โกงในการสอบควรได้รับโทษอย่างไร?
เฉลย: คนที่โกงในการสอบควรได้รับโทษตามกฎหมายหรือระเบียบการ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบในอนาคต

การให้คะแนน: ให้ 1 คะแนนสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามที่ 5:
คำถาม: การโกงในการสอบมีผลกระทบต่อ

แบบ ทดสอบ การป้องกันการทุจริต ม. ปลาย
ข้อสอบต้านทุจริต ป.4 พร้อมเฉลย doc

IV. ข้อสอบ การ ป้องกัน การ ทุจริต ป 5 พร้อม เฉลย doc


ข้อสอบการป้องกันการทุจริตปี 5 ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน โดยมีเฉลยตามท้ายข้อสอบ

การโกงข้อสอบ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผิดกฏหมาย เนื่องจาก
(ก) ทำให้ผลสอบไม่สมเหตุสมผล
(ข) เป็นการประพฤติผิดวินัยและไม่เอาใจใส่ในการเรียนรู้
(ค) เป็นการทำลายภาพลักษณ์และเกียรติยศของโรงเรียน
ดังนั้นนักเรียนจะไม่ควรทำการโกงข้อสอบ เพราะจะส่งผลเสียต่อตนเองและสังคม

ถ้านักเรียนได้รับเงินของเพื่อนๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนควรทำอย่างไร
(ก) ไม่ต้องบอกใครเพราะเป็นเรื่องของเพื่อน
(ข) ต้องคืนเงินเพื่อนๆ โดยเร็วที่สุด
(ค) ควรพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา

เฉลย:

(ก), (ข), (ค) ถูกต้องทั้งหมด เพราะการโกงข้อสอบเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฏหมาย มีผลกระทบต่อผลสอบและภาพลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนควรประพฤติตนให้ถูกต้องและอย่างมีจริยธรรม
(ข) เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เนื่องจากนักเรียนควรรับผิดชอบกับการกระทำขอ

ข้อสอบ การ ป้องกัน การ ทุจริต ป 5 พร้อม เฉลย doc
ข้อสอบ การ ป้องกัน การ ทุจริต ป 5 พร้อม เฉลย doc

V. แบบ ทดสอบ การป้องกันการทุจริต ม. ปลาย


ข้อที่ 1: นิสิตต้องการเข้าเรียนเต็มความสามารถของตนเอง แต่ไม่ผ่านการสอบเข้าศึกษา จึงขอให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงคะแนนของสอบเข้าศึกษา นี่คือการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่?
ข้อเสนอแนะ: ให้ตอบว่า ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคะแนนของสอบเข้าศึกษานั้นเป็นการทุจริตทางการศึกษา

ข้อที่ 2: นักเรียนกำลังเตรียมการสอบวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา แต่เพื่อนร่วมชั้นขอรับความช่วยเหลือในการเตรียมตัวโดยการส่งคำตอบให้ทาง Line จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่?
ข้อเสนอแนะ: ให้ตอบว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากการส่งคำตอบให้กับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อให้ช่วยเหลือเป็นการทุจริตทางการศึกษา

ข้อที่ 3: นักเรียนต้องการสมัครเข้ารับการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ แต่ต้องการให้ผลการทดสอบออกมาดีเพื่อได้เข้ารับการประกวด จึงขอให้เพื่อนช่วยตอบคำถามในการทดสอบ นี่คือการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่?
ข้อเสนอแนะ: ให้ตอบว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากการขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการทำข้อสอบเป็นการทุจริตทางการศึกษา

VI. ข้อสอบการป้องกันการทุจริต ป.6 doc


ข้อสอบการป้องกันการทุจริตปี 6 ประกอบด้วยคำถามต่อไปนี้:

การทำงานกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการทุจริต เรียกว่าอะไร?
ตอบ: การทำงานร่วมกัน (Collaboration)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติทางการเงินของบริษัทก่อให้เกิดการทุจริตได้เรียกว่าอะไร?
ตอบ: การเสี่ยงโชค (Gambling)

การทำงานกับคนอื่นโดยไม่แสดงความเห็นต่อความผิดที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไร?
ตอบ: การยอมรับ (Acceptance)

ในกรณีที่ผู้ใช้เจตนาจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่พบว่าไม่สามารถทำได้ เขาควรทำอย่างไร?
ตอบ: แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ

การบัญชีศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตอย่างไร?
ตอบ: ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการทุจริตทางการเงิน

วิธีการให้คะแนน:

คำตอบถูกต้อง: 1 คะแนน
คำตอบไม่ถูกต้อง: 0 คะแนน
หากน้องๆต้องการทดสอบเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดข้อสอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการได้

VII. ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย doc


ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 10 ข้อ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต้านทุจริตในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของคำถามแต่ละข้อพร้อมกับเฉลยการตอบคำถาม

ทุกคนต่างต้องเป็นคนซื่อสัตย์เพื่อสังคมที่ดี จริงหรือไม่?
เฉลย: จริง

เพื่อนร่วมชั้นของคุณขโมยของของคุณและอยากให้คุณเป็นกลาง คุณควรทำอย่างไร?
เฉลย: ควรแจ้งครูผู้สอนหรือผู้ดูแลระบบ

การถามเพื่อนหรือผู้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอบเป็นการทำการทุจริตหรือไม่?
เฉลย: ใช่

การเขียนบทความหรือรายงานจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่อ้างอิงที่มาเป็นการกระทำการทุจริตหรือไม่?
เฉลย: ใช่

การส่งข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มหรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทำการทุจริตหรือไม่?
เฉลย: ใช่

การให้คำตอบเฉพาะเจาะจงเกินกว่าที่ควรในการสอบเป็นการกระทำการทุจริตหรือไม่?
เฉลย: ใช่

การเปลี่ยนแปลงคำตอบหลังจากส่งแบบทดสอบเป็นการกระทำการทุจริตหรือไม่?
เฉลย: ใช่

การลบหรือแก้ไขข้อสอบโดยไม่ได้

ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย doc
ข้อสอบต้านทุจริต ป.6 พร้อมเฉลย doc

VIII. แนวข้อสอบ ข้อสอบ การป้องกันการทุจริต ป. 6


ข้อสอบการป้องกันการทุจริตประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นข้อสอบประเภทสอบเข้าใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต การโกง เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ตอนทึกภาพการทุจริต
1.1 นักเรียนทำผิดกติกาในการแข่งขันกีฬา หลังจากที่ได้รับการเตรียมตัวและสอนเป็นอย่างดี ตัวอย่างการทุจริตดังกล่าวคืออะไร และนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต

1.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการคัดลอกงานของผู้อื่น โดยเขียนโค้ดที่ไม่เหมือนกันกับผู้อื่นแต่ความหมายเหมือนกัน และนำไปใช้ในการสอบ นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต

ส่วนที่ 2: ตอนการทำโจทย์
2.1 แบบฝึกหัดเรื่องการโกงการสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตในห้องสอบ เนื้อหาโจทย์เกี่ยวกับอะไรและนักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต

2.2 นักเรียนคุยกับเพื่อนเพื่อขอคำแนะนำว่าจะหลีกเลี่ยงการสอบไม่ได้ถูกต้องและเจอปัญหาอะไรบ้างเมื่อเจอการทุจริต นักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเพื่อนและตัวเองได้ในสถานการณ์

IXI. ข้อสอบป้องกันการทุจริตปี 5 พร้อมเฉลย

โปรดทราบว่าข้อความทั้งหมดในเอกสารนี้ได้รับจากหลายแหล่งข้อมูลรวมถึง wikipedia.org และหลายสื่อข่าวอื่น ๆ ถึงแม้ว่าเราจะพยายามยืนยันข้อมูลทั้งหมดอย่างเต็มที่ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่ถูกกล่าวถูกต้องและได้รับการยืนยันไว้ 100% ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ้างอิงเอกสารนี้ในการศึกษาหรือรายงานของคุณ


The article is compiled and aggregated from many sources by Trung tâm tiếng Trung SMILE.

See more articles in the same category here: TH

Review Queen

"Xin chào mọi người, tôi là Review Queen - một blogger chuyên viết đánh giá sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, làm đẹp, công nghệ, gia dụng và nhiều hơn thế nữa. Với hơn 10 năm kinh nghiệm viết blog, tôi tự hào là một chuyên gia trong việc đánh giá và đưa ra những nhận xét chính xác về các sản phẩm, giúp độc giả có được những thông tin cần thiết trước khi quyết định mua hàng. Với tôi, việc đánh giá sản phẩm không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê. Tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất để có thể chia sẻ với độc giả của mình. Tôi tin rằng thông tin chính xác và trung thực sẽ giúp người đọc đưa ra được quyết định mua sắm thông minh hơn. Ngoài việc viết đánh giá sản phẩm, tôi cũng rất đam mê viết về các chủ đề khác như du lịch, ẩm thực, thủ thuật hay những kiến thức giáo dục. Tôi hy vọng các bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn đọc trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ghé thăm blog của tôi. Hãy đón đọc các bài viết mới nhất từ Review Queen nhé!"

Related Articles

Back to top button